Despre noi
”Să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să îl facem cunoscut!”Viziune

Scopul bisericii Iris este:

 

Creşterea în cunoaşterea şi slujirea lui Dumnezeu, prin cunoaşterea şi trăirea Cuvântului Lui.

Pentru a îndeplini acest scop dorim să rămânem focalizați pe două aspecte importante ale comunității noastre:

1. Transformarea adunărilor noastre în ocazii de zidire sufletească, în urma întâlnirii noastre cu Dumnezeu în Cuvânt şi a bucuriei închinării noastre împreună înaintea Lui.

2. Înmulţirea şi maturizarea grupurilor de părtăşie, în şi prin care să se realizeze funcţia pastoral-misionară a bisericii.


Ne propunem să fim:

 

1. O biserică zidită pe învăţătura curată a Scripturii.

2. O biserică preocupată de mântuirea oamenilor.

3. O biserică cârmuită şi slujită de oameni cu un caracter integru, cu familii sănătoase şi cu o focalizare clară.
Fundamente

Învățătură

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Ioan 17:17Învățătura este legată de ceea ce învaţă şi de ceea ce gândeşte biserica despre Dumnezeu şi despre planurile Lui.

Învățătura trebuie să fie atât fundamentată pe Scriptură cât şi relevantă pentru comunitate, aici și acum.

Învățătura trebuie să ducă la edificarea sau creşterea membrilor bisericii în cunoaşterea lui Dumnezeuși și în înțelegerea căilor Lui din Sfintele Scripturi.


Pastorală

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

Ioan 13:34Pastorala este legată de ceea ce face biserica cu învăţătura pe care o primeşte; de modul cum o integrează în întreţinerea şi în vindecarea relaţiilor prin slujire reciprocă.

Păstorirea se verifică în închinarea bisericii, înţeleasă în sensul cel mai larg ca fiind ascultarea noastră de Dumnezeu în toate sferele existenţei noastre.

Adevărata întâlnire cu Dumnezeu în Cuvânt trebuie să ducă la o atitudine de închinare. Închinarea este atitudinea de viaţă care mă face să-L proclam pe Dumnezeu ca Dumnezeu în orice ipostază a vieţii mele. Această atitudine se măsoară în disponibilitatea mea spre ascultare şi spre pocăinţă, spre laudă şi spre mulţumire.


Misiune

Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”

Marcu 1:17Evanghelizarea și misiunea sunt legate de modul cum operează învăţătura sănătoasă şi relaţiile creştine în comunitatea necreştină în care a fost aşezată biserica; de felul în care biserica a înţeles că altarul preoţiei noastre este însăşi viaţa noastră.

Evanghelizarea se realizează atunci când, prin viaţă şi prin cuvânt, etica Împărăţiei lui Dumnezeu este „turnată peste” cei între care ne-a aşezat Dumnezeu (Mat. 12:28).

Prezenţa şi slujirea noastră îi va încuraja şi ajuta pe semenii noştri să intre şi să trăiască într-o relaţie corectă cu Dumnezeu.